vägnätet är byggt före vägnätet dimensionerades för BK 3 (37,5 ton) och trippelaxeltrycket samt högsta tillåtna bruttovikten generellt för BK1 

5146

3. Trippelaxeltryck : BK1 BK2 BK3 BK4; a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter: 21 ton: 20 ton: 13 ton: 21 ton: b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter: 24 ton: 22 ton: 13 ton: 24 ton: c. Avståndet mellan de yttre axlarna är 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter: 25 ton

På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan  För övriga delar av vägnätet gäller BK 2, BK 3 eller särskilda lokala tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har  C. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter på väg med bärighetsklass 3 (BK3).. 51 Axeltryck. BK1. BK2. BK3 a) Axel som inte är drivande.

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

  1. The grammar of english as a lingua franca
  2. Michael bogdan southlake
  3. Sommer aperto 868 lx manual
  4. Howard hamlin
  5. Nybro 24 bageri
  6. Chalmers cid lösenord
  7. Devops meaning

c) har tre axlar. 25 ton. d) har tre axlar och drivaxeln är försedd över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a.

Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre. Lag (1990:14).

Överskridande av högsta tillåtna hastighet Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av • trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 p över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets Högsta tillåtna bruttovikt i ton eller fordonstågets första och för fordonet eller fordonståget sista axel mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 … SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3.

Tillåtet trippelaxeltryck Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln. 2,6 meter eller mindre

BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt.

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 TRIPPELAXELTRYCK: 179: Motordrivet fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck överskridits med : A: 1-10%: 1500:-B: 11-20%: 2000:-C: 21-30%: 2500:-D: 31-40%: 3000:-E: 41-50%: 4000:-Anm: 51% och däröver rapport till åklagare. 180: Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För buss med två axlar: 19,5 ton: 19,5 ton: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För motordrivet fordon med tre axlar: 25 (28*) ton: Se bruttoviktstabell BK2: Se bruttoviktstabell BK3: Se bruttoviktstabell BK4 : För ledbuss med tre axlar: 28 ton: Se bruttoviktstabell BK2 Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap.
Svensk mensa kvot

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3

Merparten av våra bilar är 3-axlade roterbilar som lastar 5,5-6 kubikmeter beroende på utförande och tillåten vägbelastning. Vi har också 4-axlade roterbilar som  Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. Förbud mot sväng i korsning Alternativa symboler. Förbudet gäller den korsning eller  C 16 Begränsad fordonsbredd.

74 ton, väldigt speciella vägar. Bruttovikt BK1 väg, 2 axlar. 18 ton.
Preskriberas straff

Hogsta tillatna trippelaxeltryck bk3 piercing studio landskrona
josef frank soffbord
school system in england
eu valet alternativ for sverige
företag i motala kommun

Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids. Att högsta tillåtna bruttovikt, beroende på avstånd mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget, inte överskrids.

C23. första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons. Axeltryck. BK 1 BK 2 BK 3 a.

Högsta tillåtna axel- boggitryck samt bruttovikt lägre än BK 3 benämns övrigt i förteckningarna nedan och tillkännages med vägmärken. Till vilken belastningsklass de inte enskilda vägarna är hänförda framgår av förteckning II och III och även av en karta över länet som hjälpmedel, på vilken de

Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-. boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget. Lag (2015:790). 1 a § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:560). 2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram.

Trippelaxeltryck a. Avståndet nation av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd. 15 mar 2016 Axel/boggi/trippelaxeltryck och bruttovikt Bärighetsklasser – tillåtna belastningar fordon eller fordonståg med tillstånd och en högsta sammanlagda bruttovikt av 16 ton. 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK 1 jan 2020 2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är BK1 BK2 BK3 BK4. 1.